قوانین فوتبال کانادایی!

من دروازه‌بانم.

اولین سالی که وارد کانادا شدم توی یه لیگی اینجا شروع کردم به فوتبال بازی کردن. بازی دوم تیم بود که روی یک توپ تک به تک با بازیکن مهاجم حریف، من لب خط محوطه جریمه تکل رفتم و روی زمین دراز کشیدم و توپ ره با دست گرفتم. بطوریکه نیمه پایین بدنم بیرون محوطه جریمه و نیمه بالای بدنم داخل محوطه بود و توپ ره توی محوطه نگه داشتم. خودم کلی با این حرکتم داشتم حال می‌کردم که یهو همه بازیکن‌های حریف داد زدن:

هی هی هی رِف ( داور) فاوت فاوت (خطا، خطا) و داور سوت زد و هند گرفت!!!

من باورم نمی‌شد! گفتم:

بابا توپ تو محوطه‌ست، هند چی گرفتی؟

همه بازیکن‌ها (حتی بازیکن‌های تیم خودمون) باتفاق گفتن: خب پاهات بیرون محوطه‌ست!

داور و همه بازیکن‌ها ره جمع کردم دور خودم. روی خط دروازه دراز کشیدم، جوری که پایین تنه‌م توی گل بود و بالا تنه‌م بیرون. توپ ره گرفتم توی دستم و گفتم:

شما به این می‌گین گل؟

گفتن: نه.

گفتم: پس اونم هند نیست!

همه، حتی بازیکن‌های تیم خودمون، بعد از چند ثانیه گفتن:

نــــــــــه خب، اون با این فرق می‌کنه!

تو همون وضعیت کمدی که روی خط دراز کشیده بودم و اینا دورم گِرد ایستاده بودن، با دهنی باز و چشمانی گرد شده از پایین به اینا نگاه می‌کردم و توی دلم می‌گفتم:

خدایا! اینا چی می‌گن؟ سر پیری این حق من نیست!

باورتون نمی‌شه ولی خطای هند ره زدن!

آخر بازی بازیکن‌ها موقع دست دادن بهم می‌گفتن: هِی مَن، تِیک ایت ایزی، وی آر هییِر تو هَو فان!

هَو فان و کیر خر!

از هفته بعدش هر چی بهم مسیج دادن، گفتم دیگه نمیام.

انگار ما تو فوتبال شوخی داریم!