علاقه مند به تکنولوژی، هکینگ، وب دیزاین، هیپ هاپ، ورزش، اخبار، کتابخوانی، زبان و تاریخ.