سَمّاعونَ لِلْکذب! _ چند بیت در همین باب

The Banquet of the Officers of the St George Militia Company in 1616_by Frans Hals
The Banquet of the Officers of the St George Militia Company in 1616_by Frans Halsاز سُریر مُلک تنهایی به دوش

می‌برندت بر سر محراب هوش


مستمع رویان به گردت سانِ چنگ

گردن افرازند و برآرند گوش


انتظارِ جنبشِ دستِ زبان

می‌کشندت تا که بنْوازی سروش


می‌نهی کلکِ زبان بر سیمِ چنگ

وَه که بر نآید ز طبعش جز خروش


نکته می‌دانی به چنگ آموختن

لیک این ساز است ز بنیادش خموش


روز اول پیش از آن‌ که بشنوند

سرکشیدند جرعه از تکذیب نوشیا که بنوازان به رسم مطربی

یا مکن خرج کَران گفتار و هوش


هر دو صورت یک نتیجه حاصل است

کلکِ بر حقْ ایمن از چنگِ خموش !امیدوارم منظور واضح باشه(_:

گوینده به نوازنده، و شنوندگان و پاسخ‌هاشون به ساز چنگ تشبیه شدن.

ایده از:

«سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ»«آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند؛.... پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف‌نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند.»


____________________________

چهارشنبه ۲۲/دی/۱۴۰۰

کیمیا اسکندری

Music: Atashgah- Keyhan Kalhor & Kian Soltani