برشی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری

داشتن استاد دنیا دیده‌ای که از سر عشق و دلسوزی دانسته‌هایش از زندگی را با ما در میان بگذارد از آن قبیل تجربه‌های خوب و فراموش نشدنی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

میچ آلبوم اما این حس را تجربه کرده و در کتاب «سه‌شنبه‌ها با موری» درباره آن نوشته است.

گزیده کتاب بالا، یکی از همین پندهای زیباست که استاد میچ آلبوم در آخرین روزهای عمرش به او داده است. پندی ارزشمند که اگر در جان ما بنشیند، با خود آرامشی دلنشین برایمان هدیه می‌آورد.