برشی از کتاب شازده کوچولو

جمله مورد علاقه شما از داستان شازده کوچولو کدوم جمله‌ست؟

یا بهتره بپرسم، شما با شنیدن نام کتاب شازده کوچولو، اول یاد کدوم بخش از کتاب می‌افتید؟

صحبت‌های شازده و روباه؟ یا داستان‌هاش از ملاقات با سیارک‌های مختلف؟ یا همین توضیحات ابتدایی داستان و نقاشی ماری که فیل خورده؟ :)