برشی از کتاب موزه معصومیت

به نظر شما هم فقط احمق‌ها شاد هستند؟

به نظر اورهان پاموک در کتاب موزه معصومیت که اینطور است.

اورهان پاموک اولین نویسنده ترک‌تباری است که نوبل ادبیات گرفته است و آثارش تا کنون به ۵۶ زبان دنیا ترجمه شده است.

نام من سرخ، و استانبول شهر و خاطره‌ها نام دو کتاب دیگر از معروف‌ترین آثار او هستند.