زمان مطالعه روزانه شما چقدر است؟

در جدیدترین آماری که از سرانه مطالعه در ایران توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده، تنها ۵۸ درصد مردم ایران مطالعه‌ی غیردرسی دارند و میزان مطالعه‌ی این بخش از جامعه به‌طور میانگین ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه است که ۳ ساعت و ۷ دقیقه آن صرف خواندن قرآن و ادعیه می‌شود.

اما برای رسیدن به رقم دقیق‌تر سرانه‌ی مطالعه‌ی ایرانیان قاعدتاً باید ۴۲ درصد دیگر از جمعیت بالای ۱۵سال را نیز که به هر دلیلی هیچ‌گونه مطالعه‌ای ندارند در محاسبه آورد. در این‌ صورت، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان گفت که سرانه‌ی مطالعه ایرانیان کمی بیشتر از ۵ دقیقه در شبانه‌روز است.

سهم شما در این میان چقدر است؟

برای ما دلایل کم کتاب خواندن، و راهکارهایتان برای اختصاص زمانی بیشتر برای این کار مهم را بنویسید.