صدای هنرمند؛ وجدان هنرمند

نمی‌خواهم فقط یک چهره‌ی مطبوعاتی باشم. به نظر من برای یک هنرمند این خیلی مهم است که از طریق آثارش، حرفش را بزند... صدای هنرمند یک وجدان است. این وجدان ضروری است. زیرا انسان‌ها نیاز دارند بدانند در چه شرایطی از زندگی به‌سر می‌برند. صدای یک هنرمند گواه و شاهدی بر این شرایط دشوار است؛ گواهی که بسیار ارزنده‌تر و ماندگارتر از تاریخ نوشته شده توسط قدرت‌هاست.

مصاحبه‌ی گائو شینگجیان نویسنده‌ی چینی را در اینجا بخوانید.

تعدادی از نقاشی‌های او را نیز در زیر تماشا کنید.