یادداشت های یک عدد خبرنگار خوابگاهی با دختر درون که از قضا دستی بر طنز و فکاهی نیز دارد:)


غیر تسلیم و "رضا" کو چاره‌ای؟

غیر تسلیم و "رضا" کو چاره‌ای؟
رضا آلاشتی را " رضاشاه کبیر" ساختند اما عظمت او به قدری بود که دامان خ...

همه علیه "یکی"

همه علیه "یکی"
آیا ترامپ از معادلات سیاسی آمریکا کنار می‌رود؟ترامپ به انتها رسیده است...

حال و هوای صلح در سر 《 این》و《اون》

حال و هوای صلح در سر 《 این》و《اون》
یک دیدار تاریخی!مدار 38 درجه به مدت 65 سال است که در شبه جزیره کره میا...

یک عمامه گذاری ساده!

یک عمامه گذاری ساده!
اگر شما یک ثروتمند باشید و برای پسرتان یک جشن با مناسبت ساده ای مثل جش...

ملالت عمومی

واقعا چرا تو آکسفورد و هاروارد دانش خانواده تدریس نمی کنن؟ چرا نمیان ا...

تو خیلی خوبی اما...

اگه حتی بهت بگن تو خیلی آشغالی که منو دوست نداری خیلی عاشقانه تر از ای...