می تواند باعث درامد بیشتر شما شود !

با آقای لجستیک کسب درامد کن
با آقای لجستیک کسب درامد کن

آقای لجستیک برای شرکت های بارفرابر عزیز درصدی سود از فروش حاصله را در نظر گرفته که آنها می توانند با اعلام نرخ گرفته شده از آقای لجستیک و تغییر ندادن آن برای خود درامد کسب کنند .

شما می توانید با آقای لجستیک کسب و کار خود را داشته باشید و در هر کجای ایران و یا دنیا باشید از پنل کاربری خود نرخ گذاری انجام دهید و ما خدمات شما را براتون بفروشیم