می دونی آقای لجستیک یک دارایی است برای مشتریان خود !

دارایی شرکت خود را با آفای لجستیک افزایش بده
دارایی شرکت خود را با آفای لجستیک افزایش بده

ما برای شما دارای ارزش اقتصادی هستیم و مطمئن باشید در آینده منافع ما رو در سازمان خود حس خواهید کرد .

دستیار همراه
دستیار همراه

آقای لجستیک مانند یک دستیار همراه در کنار شما در جلسات و قرار دادها و همچنان ابزاری مفید برای واحد فروش و بازاریابی شما میباشد .

میتونید ما رو در هنگام عقد قرارداد تجاری برای محاسبه قیمت حمل خود به عنوان یک دستیار همراه، در محاسبه نرخ حمل ونقل حس کنید !

و دستیار همراهی هستیم برای شرکت های بازرگانی و بارفرابر برای کمک به ارائه بهترین نرخ به آنها در کمترین زمان .