شورش علیه «اکتفا» (درباره‌ی لاتاری)

شورش علیه «اکتفا» (درباره‌ی لاتاری)
مهدویان این بار از روایت تاریخی جدا شده است و به روایتی اجتماعی دست ز...