داستان ایجاد عشق زمینی از زبان افلاطون

داستان ایجاد عشق زمینی از زبان افلاطون
داستان دو نیمه شدن انسان نخستین