در مسیر یادگیری هدفمند نوشتن و تولید محتوا هستم. هر چند دیرزمانیست عاشق نوشتنم. اولین دفتر خاطراتم متعلق به 9 سالگیست.با نوشتن آرام می شوم، ذهنم فعال می شود، دردهایم کمرنگ و یادگیری ام عمیق تر می شود


مائده هنوز مطلبی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.