سید علی صالحی

یکم از نوشته های استارتاپی و آموزشی فاصله بگیرید شعر بخونید حالتون سرجاش بیاد

ماهور :)

_________________________________


دستت را به من بده

نترس!

باهم خواهیم پَرید.

من از رویِ رؤیاهایی که رو به باد وُ

تو از رویِ بوته هایی که بارانْ پَرَست.


امید و علاقه ی من از تو،

اندوه و اضطرابِ تو از من.

واژه ها،کتاب ها و ترانه های من از تو،

سکوت،هراس و تنهاییِ تو از من.

حضور،حیات و حوصله ی من از تو،

تَراخُم، تشنگی و کسالتِ تو از من.

هلهله، حروف، هرچه هستِ من از تو،

درد،بلا و بی کسی های تو از من.


زندگی کن شازده کوچولو

دنیا همین طور نمی ماند

من فردا باز پیشِ تو می آیم

هر دو باهم فال می گیریم:

چنان نماندِ چنین هم

برای گذشتن است از خوابِ زهر.

جایی نرو،

سیاره ی کوچکِ ما همین جاست؛

گُل سرخ،ستاره،جهان.


همه

همین جا چشم به راهِ تواند:

فیل،کلاه،سلطان،ماه،اِگزوپِری...!