یه جورایی1

نگاه میکنم و پیش خودم خیالات میکنم

بعد یهو به خودم نهیب میزنم که خرررر ؛ نکن این کارو داری به خودت به اطرافیانت خیانت میکنی!

اما

به خدا دست من نیست

ذهنم همینحوری هی حلاجی میکنه و پر میکشه به خیالات عجیب خودم...

پ.ن:برای خودم میگم؛ تفاوتی که توش دست نداری؛ جرم نیست