نوشتن

وقتی قلم به دست میگیری و شروع به نوشتن میکنی تازه متوجه می شوی چقدر ایده بکر و افکار خلاقانه درون مغزت جا خوش کرده اند و تو از آن ها خبر نداری... چیزی که بارها و بارها آن را تجربه کرده ام، لذت برده ام و تغییر خیلی خوبی در احوالاتم ایجاد کرده است.

پس تامل جایز نیست. همین الان قلم را روی کاغذ رها کنید تا با اکتشافات بی نظیری هیجان زده بشوید.