لینک های متعدد! 😐😁

سلام :)

خب دوستان دیدم اینجوری فایده نداره ، انصافا تبعیض تا چه حد؟ 😐😂

واسه فاطمه اون قدر پیام گذاشتید اون وقت واسه من فقط 4 تا؟! 😐🥺

آمدم که به جز دوباره گذاشتن اون لینک ، دو تا دیگم بذارم و برم (توروخدا یه چی بگین ، باشه؟! 🥺💔)

آی جوج ایت 😂❤
آی جوج ایت 😂❤

https://harfeto.timefriend.net/16140624915113

https://raftar.timefriend.net/16140953259107

https://emoji.timefriend.net/688075892

https://quiz2.instagraph.ir/640521215

خب همین دیگه 🤷🏻‍♀️

بیشتر از این که انتظار نداشتین؟!

یاعلی :)