تاثیرات فضای مجازی در زندگی

امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر کجای زندگی انسان، جلوه های حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد. اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات است اما می تواند مخرب نیز باشد. اینترنت ابزار قدرتمندی است که هم می تواند باعث فساد گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان را فراهم آورد.(نوروزی و همکاران،1396)

فضای مجازی
فضای مجازی

تاثیر در تربیت:

محیط همواره یکی از موثرترین ابعاد موثر در تربیت بر هر نسلی تاثیر داشته است. امروزه با رایج تر شدن فضای مجازی، محیط اهمیت ویژه ای یافته و باید مربیان تربیتی و اولیا به آن توجه ویژه ای داشته باشند.سطح اثر گذاری فضای مجازی حتی میتواند بسیار بیشتر از فضای حقیقی باشد. نقش سازنده یا مخرب این ابزار را نحوه تعامل با آن مشخص میکند. لازم است اولیا و مربیان تربیتی علاوه بر یادگیری سواد رسانه، این سواد را به فرزندان و متربیان خود نیز منتقل کنند. (بشیر و افراسیابی،1392)


تاثیر در سبک زندگی:

با توجه به میزان نفوذ شبکه های اجتماعی در میان مردم و تاثیر پذیری آنان از افراد اصطلاحا سلبریتی میتواند بسیار خطرناک باشد. تاثیر پذیری از ظاهر زندگی سایرین و مقایسه آن با زندگی خود، ترویج بی بند و باری، ترویج خشونت، ترویج تجمل گرایی و ... از آسیب های فضای مجازی می‌تواند باشد.

نوع پوشش و ادبیات افراد ، کلمات و اصطلاحات روز مره می‌تواند نشان دهنده میزان تاثیر شبکه های اجتماعی باشد.(سلیمانی و کریمی،1396)


تاثیر در سطح اعتماد به نفس جوانان :

استفاده از فضای مجازی بر سطح اعتماد به نفس جوانان تاثیر دارد؛ به این معنا که با افزایش استفاده از فضای مجازی تمایل کاربران بر ارتباط گرفتن در فضای مجازی بیشتر و در فضای واقعی کمتر می شود. همچنین داده ها نشان می‌دهد که با افزایش استفاده از فضای مجازی در میان جامعه آماری تحقیق، میزان استقلال طلبی افراد پاسخگو افزایش می یابد. با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی در بین جامعه آماری تحقیق، میزان اعتماد به نفس کاربرانی که دارای مطرودیت های اجتماعی هستند افزایش پیدا می کند. (سلیمانی و کریمی،1396)https://www.aparat.com/v/jeMwW


منابع:

1-شاهمرادی سیده فاطمه،کاظمی ابوالفضل،نوروزی مجتبی،1396،«راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر آموزه های دینی و سیره رضوی»، علمی پژوهشی،19

2-افراسیابی محمدصادق،بشیر حسن،1392،«شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان»، ره آورد نو،43

3-سلیمانی ندا،کریمی لاله،1396،«تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر سطح اعتماد به نفس جوانان»،علمی ترویجی،107