تنظیمات پاورقی در ورد ۲۰۱۹

به نام خداوند بخشنده و مهربان در این مقاله آموزشی قصد داریم اطلاعاتی در خصوص گروه ابزار Footnotes موجود در سربرگ References نرم افزار Word خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان محترم سایت آموزشی اکسل لرن عرض کنیم. همانطور که می دانید این گروه ابزار شامل دو بخش مهم و کاربردی به نام های Footnote و یا پانوشت، Endnote یا پی نوشت است که در ادامه تفاوت این دو بایکدگیر را بررسی خواهیم کرد.

تفاوت Footnote و Endnote در ورد ۲۰۱۹

از ابزار Footnote (پانوشت یا پاورقی) برای درج توضیحات تکمیلی متن در انتهای هرصفحه و از ابزار Endnote(پی نوشت) برای درج توضیحات تکمیلی در انتهای صفحات مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه درج Footnote و Endnote در نرم افزار ورد ۲۰۱۹

به منظور درج پانوشت (Footnote) و یا پی نوشت (Endnote) تنها کافی است کلمه مدنظر خود را در متن مقاله انتخاب و سپس از سربرگ References اقدام به ایجاد و درج پانوشت و پی نوشت نمایید.

کلیدمیانبر پانوشت برابر با CTRL+ALT+F و کلیدمیانبر پی نوشت برابر با ALT+CTRL+D است.

تنظیمات پاورقی در ورد ۲۰۱۹

با کلیک کردن برروی more options بخش گروه ابزار Footnotes همانند تصویر زیر:

با پنجره Footnote and Endnote همانند تصویر زیر روبرو خواهید شد:

بخش Location پنجره Footnote and Endnote

 • با فعال کردن گزینه Footnotes یعنی شما قصد درج یک پانوشت جدید در پایین ترین قسمت صفحه(Bottom of page) که میتوانید این مقدار را به Below text و یا به عبارتی پایین محتوای متنی صفحه تغییر دهید.
 • با فعال کردن گزینه Endnotes یعنی شما قصد درج یک پی نوشت جدید در آخرین صفحه (End of document) مقاله و یا پایین هر سکشن (End of section) را دارید.

بخش Footnote layout پنجره Footnote and Endnote

 • در این قسمت شما تعداد ستون های پانوشت(Footnote) را مشخص خواهید نمود.

بخش Format پنجره Footnote and Endnote

 • قسمت Number format: تعیین نوع شمارنده پانوشت و پی نوشت.
 • قسمت Custom mark: استفاده از یک Symbol(نماد) بجای شمارنده Footnotes و Endnotes.
 • قسمت Start at: تعیین شروع شمارش Footnotes یا Endnotes مقاله.
 • قسمت Numbering: شما در این قسمت پیوسته بودن و یا تفکیک شمارنده های هربخش را مشخص خواهید نمود.

  گزینه های Footnotes شامل:
  Continuous: شمارنده پیوسته صورت گیرد.
  Restart each section: شمارنده برای هرسکشن(بخش) مجزا و از سرگرفته شود.
  Restart each page: شمارنده برای هرصفحه از سرگرفته شود.

  گزینه های Endnotes شامل:
  Continuous: شمارنده پیوسته صورت گیرد.
  Restart each section: شمارنده برای هرسکشن(بخش) مجزا و از سرگرفته شود.

نحوه راست، وسط و چپ چین کردن خطوط Footnote و Endnote

به منظور راست، وسط و چپ چین کردن خطوط Footnote و Endnote طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:

 • ابتدا از سربرگ View برروی ابزار Draft کلیک نمایید.
 • سپس به سربرگ References بازگردید و برروی Show Notes کلیک نمایید.

با انجام رویه فوق در صورتیکه مقاله و Document شما شامل هردو مقدار Footenote و Endnote باشد، با پنجره زیر روبرو خواهید شد:

با انتخاب هریک صفحه Document شما را به دو قسمت همانند تصویر زیر تقسیم می شود:

از لیست Footenotes گزینه Footnote Separator را انتخاب نمایید. حال با زدن هریک از کلیدهای زیر نتیجه آن را مشاهده خواهید نمود:

 • با زدن کلید ترکیبی Ctrl + E خط پانوشت(Footnote) به سمت وسط منتقل می گردد.
 • با زدن کلید ترکیب Ctrl + R خط پانوشت(Footnote) به سمت راست منتقل می گردد.
 • با زدن کلید ترکیبیCtrl + L خط پانوشت(Footnote) به سمت چپ منتقل می گردد.

نحوه امتداد خطوط Footnote و Endnote

به منظور امتداد خطوط Footenotes و Endnotes دستورالعمل زیر را دنبال کنید:

 • ابتدا از سربرگ View برروی ابزار Draft کلیک نمایید.
 • سپس به سربرگ References بازگردید و برروی Show Notes کلیک نمایید.

با انتخاب Footnote Separator از لیست Footenotes شما قادر به مشاهده خطوط Footenotes خواهید بود. با انتخاب و زدن کلید Delete کیبورد اقدام به حذف خط و سپس از سربرگ Home و Horizontal line را جایگزین آن نمایید. خروجی شما بصورت زیر خواهد بود:

فراموش نکنید عملیات فوق برای Endnotes نیز قابل انجام است.

امیدواریم پست آموزشی تنظیمات پاورقی در ورد ۲۰۱۹ مورد رضایت شما عزیزان و سروران گرامی قرار گرفته باشد.

منبع آموزشی : سایت اکسل لرن