حذف خطوط قرمز زیر کلمات در نرم افزار Word

گاها در محتوای Document خود مشاهده میکنید که زیر کلمات شما خطوط قرمزی ترسیم شده است. همانند تصویر زیر :

به منظور عدم نمایش این خطوط ، تنها کافیه از قسمت Word Options تیک های مربوطه را حذف کنید :

به همین راحتی توانستیم این خطوط را حذف کنیم. آموزش های بیشتر و کاربردی را از سایت آموزشی اکسل لرن دنبال کنید.

منبع: اکسل لرن