حذف یک صفحه خالی در ورد ۲۰۱۹

به توکل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحیم. با یک پست آموزشی دیگر با عنوان حذف یک صفحه خالی در ورد ۲۰۱۹ خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان همیشگی سایت اکسل لرن هستیم. همانطور که از عنوان این پست آموزشی مشخص است، قصد داریم به دو روش تقریبا یکسان نحوه حذف صفحات خالی را در نرم افزار Word به شما عزیزان بیاموزیم لذا از شما خواهشمندیم تا پایان این پست آموزشی ما را همانند همیشه همراهی و دنبال کنید.

روش اول در حذف یک صفحه خالی در ورد ۲۰۱۹

وجود یک صفحه خالی در سندی که در ادامه آورده شده است به وضوح قابل مشاهده است:


حال به منظور حذف این صفحه خالی تنها کافی است برروی ابزار Show/Hide که در ادامه آورده شده است کلیک کنید:

خروجی شما بصورت زیر خواهد بود:

با انتخاب و حذف آن (Delete کیبورد)، در اصل صفحه خالی حذف خواهد شد:

روش دوم در حذف یک صفحه خالی در ورد ۲۰۱۹

روش دیگری را به منظور حذف صفحه خالی در ورد بررسی خواهیم نمود، به سند ورد زیر و وجود صفحه خالی دقت کنید:

از سربرگ View حالت نمایش را برروی Draft تنظیم کنید:

خروجینمایشدرحالتDraftبصورتزیرخواهدبود:

مجدد همانند روش اول برروی ابزار Show/Hide کلیک کنید:

وسپسبهدنبالعبارتPageBreakهمانندتصویرزیرباشید:

در ادامه آن را انتخاب و با کلیک برروی کلید Delete کیبورد آن را حذف کنید:

حال اینبار از سربرگ View حالت نمایش را برروی Print Layout تنظیم کنید. مشاهده خواهید نمود که صفحه خالی براحتی حذف گردید:

منبع: سایت آموزشی اکسل لرن

تهیه کننده: سید مسعود حسینی