دکترای مدیریت و برنامه ریزی؛ کارآفرین، راهنمای کسب و کار، نویسنده؛ پژوهشگر


محمد ابراهیم رزاقی این افراد را دنبال می‌کند:

من فارغ‌التحصیل پزشکی و مشاور استارتاپ‌ها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارهای حوزه سلامت‌ بخصوص سلامت دیجیتال‌ام و مدیر عامل شرکت اوسن و مسئول برگزاری برتامه تامزآپ هم هستم.