دکترای مدیریت و برنامه ریزی؛ کارآفرین، راهنمای کسب و کار، نویسنده؛ پژوهشگر


محمد ابراهیم رزاقی این افراد را دنبال می‌کند:

من فارغ‌التحصیل پزشکی و مشاور استارتاپ‌ها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارهای حوزه سلامت‌ام و مدیر عامل شرکت اوسن و مدیر محتوای مدلین هم هستم.