مشاور فنی و طراحی محصول، توسعه دهنده موبایل


میلاد نوری این افراد را دنبال می‌کند:

اینجا از تجربه‌هایی می‌نویسم که بهم کمک کردند رشد کنم و شادتر زندگی کنم.
Entrepreneur, Developer, CoFounder & CTO at @Treejer, CoFounder & Former CTO at @evandhq, old blog: http://amirh.ir
مدیرعامل ایوند، بنیانگذار همفکر، مدیر سابق کانون کارآفرینی ایران. که استارتاپ آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها