چرا باید در جمع ثروت اندیشان حضور داشت؟

ما ایرانی ها یا شاید ما جهان سومی ها؛ ثروت را خائنانه ترین وسیله می دانیم؛ این بخاطر فرهنگ و خانواده ماست که از کودکی به ما برچسب خورده است که پول و ثروت کالای حرامی است و مانع اهداف معنوی می شود.

کمی به جامعه نگاه کنیم؛ امروز کشورمان بیشتر از فقر لطمه می بیند یا ثروت؟!؟

فحشا و خودفروشی زیاد شده است؛ دلیلش فقر هست یا ثروت؟
مردمان افسرده و ناراحتی هستیم؛ دلیلش فقر هست یا ثروت؟
آمار طلاق بالاست و هر روز دادگاه ها پر از شکایات خانوادگی است؛ دلیلش فقر هست یا ثروت؟

هستند افرادی که مدام تلاش میکنند که مثبت فکر کنند و افکار ثروتمند خود را غنی کنند؛ زندگی خود را تغییر داده و جزو 3% ممتاز جامعه خود شوند...

اما موفقیت یک نظام است که باید تکرار شود؛ اگر امروز افکار خوب پرورش دهی و فردا افکار منفی؛ نباید انتظار موفق شدن را داشت.!

پس چه باید کرد؟!

باید در جمع افراد موفق و هم فرکانس خود قرار بگیرید و باورهایتان را تقویت کنید؛ ما در شهر اصفهان دورهمی هفتگی را آغاز کرده ایم که هر هفته مثبت اندیشان اصفهانی دور هم جمع میشوند و افکار خود را شارژ می کنند؛

کتاب های نویسندگان موفقیت را میخوانند،

فیلم های سینمایی مثبت نگاه میکنند؛

گپ و گفت میکنند و...

بنظرم باید این دورهمی ها در سراسر کشور برگزار شوند و مثبت اندیشان دودور هم جمع شوند و افکار خود را تقویت کنند.

برای حضور در دورهمی های ثروت اندیشان اصفهان؛ در زیر همین صفحه پیام بزارید.
https://evand.com/events/millioonaire-isfahan


شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید :

https://virgool.io/@Millioonaire/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-eojzi61aa7yg