نقدی بر جنبش اجایل و شرایط فعلی آن

جنبش Agile و جامعه ای که حول و حوش آن شکل گرفته است، کمتر به مسائل "فنی و هنر توسعه نرم افزار" اهمیت می دهند. عمده مباحث و مطالب مربوط به این حوزه توسط Scrum Master ها و Business Man ها تولید شده و به پیش برده می شود. مطالب مربوط به Agile سرشار شده است از نحوه مدیریت تیم ها، نحوه اولویت بندی کار ها و مدیریت هزینه و زمان و شرح و بسط Scrum و Kanban و Lean ..... اما جای مسائل فنی در این بین کجاست؟

آقای رابرت مارتین، معروف به Uncle Bob، از نویسندگان مانیفست Agile و بزرگان عرصه نرم افزار و همچنین Martin Fowler معتقد اند که متاسفانه بُعد Business ایی Agile به شدت نسبت به بُعد "فنی نرم افزار" قوی تر شده است و این خطری است که این جنبش را تهدید می کند. به همین خاطر مانیفست جدیدی به نام Manifesto for Software Craftsmanship تهیه شده که می خواهد روی دیگری از سکه توسعه نرم افزار را پررنگ کند.

مارتین فاولر معتقد است که برنامه نویس قدرتمند کسی است که نه تنها در توسعه نرم افزار استاد است، بلکه اشتیاق بسیار زیادی به ارتباط با مشتری و فهم مشکلات و مسائل او دارد و می خواهد به بهترین نحو نیاز و مشکل مشتری را برطرف کند.

1. مانیفست: http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/#/en

2. مصاحبه کوتاه با Uncle Bob در همین مورد: http://techbeacon.com/uncle-bob-martin-agile-manifesto-15-years-later
3. نوشته ای شیوا از استاد Fowler در همین مورد: http://martinfowler.com/bliki/CraftmanshipAndTheCrevasse.html