نقص ها و کمبودهای EF Core

در مطالب گذشته عنوان کردیم که هنوز EF Core چارچوبی کامل و قابل اتکا برای کار با داده ها نیست. در این نسخه برخی از قابلیت های نسخه EF 6.x دیگر پیاده سازی نخواهند شد و برنامه ای برای پیاده سازی آن ها از سمت مایکروسافت وجود ندارد و برخی از قابلیت های کاربردی تر هم در نسخه EF Core 1.1 اضافه خواهند شد که در سه ماهه اول سال آینده میلادی عرضه خواهد شد.
قابلیت هایی که در EF Core منسوخ شده اند و یا هنوز پیاده سازی نشده اند:
1. قابلیت Lazy Loading
2. قابلیت Explicit Loading
3. امکان استفاده از group by برای گروه بندی داده ها
4. کار با Store Procedure ها دچار محدودیت هایی شده است.
5. قابلیت Command Interception
6. پشتیبانی از Spacial Data Types
7. مدل های Complex(Value) Type
8. پشتیبانی از View ها
9. قابلیت Seed Data

البته این لیست بلند بالاتر از این می باشد. در کل به نظر می آید هنوز استفاده از EF 6.x روشی مطمئن تر و کاراتر می باشد، حتی اگر از ASPNet Core قرار هست استفاده کنیم.

نقشه راه توسعه EF Core:


https://github.com/aspnet/EntityFramework/wiki/Roadmap

https://www.infoq.com/news/2016/08/EF-Core-Roadmap?utm_source=infoqWeeklyNewsletter&utm_medium=WeeklyNL_EditorialContent_dotnet&utm_campaign=08092016news