اطلاعات فارم دانشگاه تهران ، بصورت کامل به نرم افزار مدیران منتقل گردید

اطلاعات فارم دانشگاه تهران ، بصورت کامل به نرم افزار مدیران منتقل گردید

اهمیت انقال اطلاعات این واحد به عنوان یک واحد بزرگ دانشگاهی ، و یک مزرعه تخصصی در ایران بسیار بالا است و به مدت ۲ دهه بسیار از تحقیقات دانشگاهی توسط کادر مجرب و فرهیخته این دانشگاه به این صنعت ارائه گردیده است که برخی از آنها را میتوان در این لینک مشاهد نمود

ما در شرکت مدیران امیدواریم که تغیر ابزار کار روی اطلاعات بتواند به پیش برد صنعت دامپروری کشور کمک کند و فارغ التحصیلان آتی این دانشگاه ، همانند دانشگاه های دیگری که به این نرم افزار مجهز هستند ، با یکپارچگی اطلاعات ، تحولی شگرف را در صنعت گاو شیری ایران رقم بزنند

با هماهنگی های انجام شده در خصوص اجرایی شدن فازهای دیگر نرم افزار ها در این دانشگاه و دیگر دانشگاهها ، امیدواریم به زودی بخشهای دیگری همچون ، تغذیه دام ، دام سبک و بهای تمام شده نیز در این لیست قرار گیرد

http://m88.ir/wp-content/uploads/2021/06/modiran-t-1024x576.png