خیابون انقلاب

اگه من تو رو نمیکشتم چی میشد؟
اگه منو نمیکشتی
اگه منو نمی کشتی
یه روز سرد تو یکی از خیابونای طهرون میمردم
شاید انقلاب
یا شاید وحدت اسلامی
شاید یکی دیگه منو می‌کشت
با یه گلوله از یه اسلحه دیگه
یا نه نمیکشتنم
هر روز تو همین خونه آتی رختای چرک و بوی غذا قاطی خُرو پوفای تو میمردم
یا اصلا نه یه روز که از همه چی خسته بودم با یه لبخند رو الان موهام و میسپردم به دست باد خیابون انقلاب را میزدم به یه بیل بورد بعد یهو.......
زیر دامن خالی میشد
زیر پوتین و فحش و لچک
آروم .......
آرووووم
یه جوری جون میدادم ، که همه یادشون می‌رفت چرا اسم این خیابون انقلابه.
شایدم مثله خوابم میشد
یه روز جمعه که داشتم واست سالاد درست میکردم دو نفر در می‌زدند تا بزور ازت مصاحبه بگیرن
یا یه همچین چیزی دست و پامو رو میبینن
چشمهامون رو میبستن و با چاقو سینمونو شخم میزدم بعد هم رو به قبلمون میکردم
ولی خوبیش این بود که من پیر میشدم

نمایش ژاله م و قاتلش