ناب‌های ویرگول(چهار):«احمد سبحانی»


بیایید به رسم قدردانی،کمی از ناب های ویرگول بنویسیم.


گویند احمد از حمد می‎آید ، که نوشته‎های خوب جناب سبحانی گواه این موضوع است. در حال حاضر تقریباً 752250 نفر با اسم احمد در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد). اما نکته مهم آن است که احمد ما تک است.


علایق ایشان فلسفه، اخلاق، سیاست، اقتصاد، فوتبال و شیمی می باشد؛ اهل مشهد است و مشتی روزگار. رسالتش اگاه کردن جامعه است و تاکنون موفق بوده است.


داستان‎سرایی نیز میکند و مهم‎ترین ویژگی‎ داستان‎هایش پارتی‎بازی است(!) قصه من و احمد(!) از این پست شروع شد و امیدوارم سرانجامش گور باشد(!)


از ویژگی‎های بارزش میتوان به مسئولیت‎پذیری ، اخلاق خوش ، تفکر ، مطالعه و ... اشاره کرد که از او یک دوست خوب ، و یک کیس خوب برای امر خیر میسازد :)


احمد سبحانی
احمد سبحانی


در نهایت:

"کمربندها را محکم ببندید و دامن همت بر کمر زنید که به دست آوردن ارزشهای والا با خوشگذرانی میسر نیست" امیرالمومنین (ع)


چندی از نوشته‎های اقای سبحانی:


http://vrgl.ir/8qVze


http://vrgl.ir/qY42C


http://vrgl.ir/G9Ayb


دیگر ناب‎های ویرگول:

http://vrgl.ir/6zBzi