ویرگول و باگی که کامنت‌ها را قورت داد!

از داغونی ادیتور ویرگول که بگذریم ، تا پاک شدن پست‌ها و کامنت‌ها... جایزه بهترین باگ ویرگول رسید به:

قورت دادن کامنت‌ها!

بعد از یک ریفرش (refresh) متوجه شدم یکی از کامنت های دوستان برای من پاک شده ، در حالی که تعداد کامنت‌ها ثابت میکنه که کامنت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی:

کامنت بی کامنتی

غلط کردم توی این ویرگول از خود بی خود شدن نوشتم که نوع دیگرش به سرم اومد!

کاربر گرامی! از اینکه نتوانستم کامنت شما را جواب بدم ، شرمسارم! امیدوارم به بزرگی‌تون ببخشید.

همونطور که حجت عمومی گفتن ، ویرگول پاسخ انتظار‌ها رو نداده و متاسفانه باید بگم: دست‌انداز عزیزم ، ویرگول آن مدینه فاضله شعرا و ادبا نیست. هر چند میدونم که خودشون اگاهن. من رو به خیر ، و شما رو به سلامت.

اینو کجای دلم بزارم؟ :)
اینو کجای دلم بزارم؟ :)