لحظه‌ها را دریاب..

ارغوان در ابتدای بهار
ارغوان در ابتدای بهار

بهار را از ابتدا دریاب
زیرا در انتهای بهار
آنچه از تمامی ارغوان می‌ماند
دل‌های سبز و بذرهای در نیامی‌ست
تنها و رو به زوال

تابستان را از ابتدا دریاب
زیرا در انتهای تابستان
آنچه از گیلاس‌های نیشابور می‌ماند
کمپوت خوشابی‌ست
کُنج دِنج دُکّانی روستایی

پاییز را از ابتدا دریاب
زیرا در انتهای پاییز
آنچه از رنگارنگ جنگل‌های مازیچال می‌ماند
فرش خشک و فرتوتی‌ست
زیر گام‌های رهگذران

زمستان را از ابتدا دریاب
زیرا در انتهای زمستان
آنچه از آدم‌برفی می‌ماند
لکه‌ی ابری‌ست
بر فراز شیطان کوه

لحظه‌ها را دریاب
شاید این فصل
آخرین تکرار طوطی‌وار فصول باش


ارغوان در انتهای بهار
ارغوان در انتهای بهار