اینجا صرفا خاطرات،غرغر ها، تحلیل ها، تخیل ها، آرزو ها، رویاها، دل نوشته ها و کلا هر چیز که از شبکه عصبی مغزم رد میشه و حوصله نوشتن ش رو دارم مینویسم، همین؛ دنبال هیچ چیز دیگه ایی نیستم...