استعلام آنلاین حساب‌ها ، وام‌ها و چک‌های برگشتی

امکان استعلام آنلاین حساب‌ها ، وام‌ها و چک‌های برگشتی با اتصال بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت فعال شد .

استعلام آنلاین حساب‌ها ، وام‌ها و چک‌های برگشتی
استعلام آنلاین حساب‌ها ، وام‌ها و چک‌های برگشتی


بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک متصل شده و برهمین اساس نیز چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی در آدرس my.cbi.ir فعال شده است . بنابراین پس از احراز هویت ، مردم می‌توانند در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی ، نسبت به استعلام حساب‌های بانکی خود ، چک‌های برگشتی ، سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادر کننده چک برگشتی) و استعلام تسهیلات دریافتی اقدام کنند .

نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب های یک فرد در تمام بانک های کشور است . دومین خدمت نیز استعلام چک های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است . سومین خدمت شامل نمایش حساب های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد . بنابراین در صورتی که حسابهای فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد ، این موارد نیز برای وی نمایش داده می شود و می‌تواند حساب های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است .


https://vrgl.ir/BM2XM
شماره تماس : 09363805512 مصطفی یابنده