باج افزار چیست و چگونه باید در مقابل آن از سیستم خود محافظت نمود؟

اینفوگرافیک مختصر و مفید درباره باج افزار ...

این اطلاعاتی که در اینفوگرافیک مطالعه می کنید ، به صورت کلی درباره باج افزار توضیح داده و دانستن این نوشته ها هیچ ضرری ندارد.

کانال شخصی من رو می تونید دنبال کنید.