ایزد در بیابانت دهد باز.

تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.

وقتی در کودکی این بیت را می شنیدم از خودم می پرسیدم: نییه؟ (چرا؟ ). چرا انداختن در دجله نیکی حساب می شود. آیا باید برای نجات کسی خودمان را در دجله بندازیم؟(مثل غریق نجات) آیا یک فرد شروری را باید در دجله بندازیم تا دنیایی را آسوده کنیم؟

واقعا نمی دانستم. یاد ابله عزیز نسین مرا می انداخت(با اینکه داستانش فرق می کرد) .

وقتی ماجرای 96 ام را برای کسی تعریف می کنم که : "از عرض خیابان داشتم رد می شدم که از قضا موتوریی به من زد" ‌‌؛ شنونده خودش ادامه می دهد:دَ َ َ َر رَ َ َ َفت؟ . لذا من هم باید جواب بدم که : زنگ زد به اورژانس البته موبایلش پول (شارژ) نداشت و گشته بود تا شارژ خریده بود و زنگ زده بود به اورژانس، جالب که در اون لحظه شارژ همه ته کشیده بود و تلفن ها هم قطع شده بودند گویا. و راکب شب هم بازداشگاه بود. (کاش می دانستم سائلین این سوال خودشان در چنین وضعیتی اگر بودند دَ َ َ َر می رَ َ َ َ فتند یا نه)

و ادامه می دادم که لازم به ذکر است یک هموطن مهربان کنار آمبولانس به امداد من رسید و تا بیمارستان همراه من بود و بیمارستان هم به خاطر این در دجله اندازیش موبایل و پیراهن و شلوار و کفش و جوراب و نه دیگه چیزه دیگه ای نه را به ایشان داد. (شاید خدا بیمارستان را بیابانش کرد. )

به خاطر قانونی که در زمان رئس جمهور اسبق تصویب شده بود‌؛ چون راکب با اوراژنس تماس گرفته بود و من را اورژانس به بیمارستان رسانده بود هزینه ای پرداخت نکردم.

بعد از واقعه این دیالوگ را زیاد می شنیدم: نجورسن؟ ریضایت وئرمه یه“

تقریبا امروز در تولد این حادثه انگشت شهادتم را برای ریضایت قرمز کردم.

روزها با خودم کلنجار می رفتم که من قبل از تصادف باید حدود 30 سالی عمر بی فایده داشتم و حالا تصادف آن را به 3 سال تقلیل داده.(یک نفر در دجله افتاد). چرا باید تباهی زندگی یک نفر به دو نفر افزایش یابد.(در این وضعیت اقتصادی؛ اینطور که می گفت در ایران مال کارگری کرده و چند میلیون حقوقش را نداده اند)

واقعیت این است که مثل فیلم ها شانس نداشتم تا اسبی سوار بر ماشین مدل بالا ضارب باشد (چیز بهتری پیدا نکردم) بلکه موتور سواری بدون گواهینامه البته دارای بیمه موتور بود که امروز در دادگاه داشت به من می گفت که : مادرم گفت از تو (یعنی بندهٔ شاکی) بخواهم که برای در آوردن هشت(8) ناچیزم از گروی نُه (9) ظالم کمکم کنی.

امروز کلا داشتم فکر می کردم که ایا خدا در بیابانش داد باز ؟؟!!