آیا من خودخواهم؟!


همیشه دلم میخواست یه متنی بنویسم که دیگران هم بتونن ازش استفاده کنن،اما وقتی به موضوع نوشته م فکرمیکنم ترجیح میدم ازخودم بنویسم .حداقل اینجوری خودم به آرامش میرسم.یعنی هرچقدراز دردسرهاییکه توزندگیم کشیدم و سختیاییکه پشت سرگذاشتم بگم بازم کمه..اینروزا بااینکه درواقع سنی ازم گذشته وظاهرا نباید امیدی به آینده بهترداشته باشم اما بازهم تلاش میکنم برای روزهای خوبی که میتونم داشته باشم.دلم میخواد میتونستم برای خودم تصمیم بگیرم وبرای خودم زندگی کنم ولااقل اونی که فکرمیکنم باعث مشکلات گذشته م بوده دیگه اززندگیم جداش کنم اما انگارنمیشه که نمیشه..وبدترازهمه اینکه اون شخص بخصوص که بارفتارای بدش نزاشت توزندگی یه نفس راحت بکشم و هیچوقت اونجور که شایسته ش بود باهاش برخورد نکردم همیشه واسه کوچکترین رفتارام وتصمیماییکه میگیرم ازم توضیح میخواد.حس میکنم ایشون مآموره ومعذور که همیشه مخل آسایشم باشه...خسته تون نکنم..ممنون از چشماتون🙏