علی ناییج: اختلاس در مملکت محبان علی-عدالت علی این بود؟!

علی ناییج فعال رسانه ای در صفحه اینستاگرامی خود در رابطه با اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه اصفهان چنین نوشت:

اختلاس! اختلاس!!

و باز هم اختلاس...


واژه ای که دیگر به آن عادت کردیم.

واژه ای که آنقدر از آن جوک ساختیم و خندیدیم که دیگر از نام اختلاس و نام اختلاسگر تعجب نمی کنیم!!

اختلاس در مملکتی که ادعای مسلمان بودنش گوش فلک را کر کرده است.

اختلاس در سرزمینی که مدعیانش، ادعای حب علی علیه السلام را دارند.

آیا حکومت علی نیز اینگونه بود؟!

حکومت علی جایی برای ناعدالتی بود؟!

در حکومت علی، اختلاسگر جایی داشت؟!

در حکومت علی، به بیت المال دست درازی می شد؟!

آیا این عدالت علی بود؟!

اگر به علی اعتقاد دارید، عدالتش را اجرا کنید و اگر معتقد نیستید دایه عدالتخواهی سر ندهید...

با نود و دو هزار میلیارد تومان چقدر مستاجر را میشد صاحبخانه کرد؟!

چقدر از برهنگان را میشد پوشاند!؟

چقدر از خرابه های کشور را میشد آباد کرد؟!

چه تعداد پسر و دختر دم بخت را میشد راهی خانه بخت کرد؟!

چقدر از کارخانه ها و کارگاههای تعطیل شده را میتوانست احیا کرد؟!


این بود عدالت علی؟!!!!!


با مردم چه کردید؟!!

مگر به آخرت ایمان ندارید؟!

یا شاید جهنم و بهشت فقط برای ملت است و بس؟!!!!

اگر رشوه نگرفتید و سفره تان آغشته به این پول حرام نیست بانیان این اختلاس را به دار مجازات بیاویزید.

مجازاتشان کنید تا مردم بدانند اسلام، اسلام محمد است و عدل، عدل علی.


ایمان و اعتقاد مردم زخمی ست. احیایش کنید...


🖋️علی ناییج-شهریور ۱۴٠۱ هجری خورشیدی

منتشر شده در مجله نورپرس