نشانی از احمق


سالها پیش یکی از مدیران جدید الورود شرکت ایران خودرو که مدت کوتاهی از انتصابشان می گذشت در جلسه ای با حضور کلیه مدیران استانی سخنرانی کوتاهی کردند که باعث آزار روحی مدیران استانی شد . ایشان با نوع گفتار مرتباً به عقلانیت مدیران توهین مینمود. هر چند همین رفتارهای او باعث شد تا پس از زمانی کوتاه عذر او را بخواهند و در نهایت مجبور به ترک شرکت شدند. اما در آن جلسه در پاسخ این رفتار ناشایست نماینده ی استان فارس با شرح حکایتی کوتاه که در نهایت متانت و احترام ایراد شد ضمن انبساط خاطر جمع، جوابی در خور به آن مدیر ارشد دادند.
می گفت: روزی شخصی جهت دوخت کت و شلوار دامادی نزد خیاط مشهوری از شهر شیراز رفت. بعد از سلام و شنیدن علیک، خیاط منتظر ماند تا درخواست مشتری را بشنود.

او گفت: لطفا با این قواره پارچه برای من یک دست کت و شلوار بدوزید، نگویید یک ماه دیگر که اصلا این همه وقت ندارم، لابد میخواهید چند بار برای پُرو بیایم، آقا اینکارها چیست؟ همین الان اندازه دقیق بگیرید که نیاز به این آمد و شدها نباشد .گفته اند خیاط قابلی هستید اما بنا نیست که با من گران حساب کنید باید حتما قیمت شما منصفانه باشد، از همین الان هم بگویم که چهار تکمه ندوزید که اصلا خوشم نمی آید ، اقا اصلاً شما مثل اینکه خیاط نیستید پارچه را بدهید و بروم و خیاط همچنان بدون اینکه حرفی بزند به مرد نگاه میکرد.
این داستان گر چه طنز است ولی به شدت از جانب کسانی که خود را عاقلتر از دیگران می پندارند، مصداق پیدا می کند، کسانی که با گفتار پی در پی و آمرانه خود شخصیت دیگران را لگد کوب و تحقیر می کنند و خود را سر و گردانی بالاتر از دیگران می دانند.
این افراد شبیه مادرانی که فرزندان خود را حتی در سنین جوانی چون کودکان می پندارند ، مرتب در حال نصیحتند و سلسه وار از زیر دستان خود میخواهند که در مواجهه با افراد چه بگویند و چه چیزی را نگویند. چگونه برخورد کنند و در مقابل سئوالات پیشفرض ذهنی چه پاسخی بدهند .گاهی این رفتارها را آنقدر ادامه میدهند که اعتماد به نفس همکاران را از دست می دهند. این روش اخلاقی به مرور زمان باعث ترک افراد توانمند از اطرافشان و جذب افراد سخیف و منفعت طلب در کنارشان می شود.از طرفی اطرافیان نزدیک او نیزاز همصحبتی با آنها احتراز می کنند. امام صادق علیه السلام در جمله ای کوتاه میفرمایند: کسانی که تصور می کنند عاقلترین مردم هستند همانا بدانید که احمقترین مردمند.

@zamaneyemahdy