چابکی در سیاره ما، پلنت - قسمت اول

از ابتدای اقامتم در پلنت، بخش مهمی از چشم‌اندازی که همه به آن معتقدم بودیم، چابک‌سازی فرآیندها و تعاملات پلنت بود. این هدف زمانی که قصد داشتیم چابکی را نه در فضای توسعه محصول بلکه در مدیریت فرآیندها و تعاملات به کار ببریم، گسترده وسیع و بکری را پیش روی ما قرار داد که در عین جذابیت، پیچیده نیز بود.

در این سلسله نوشته سعی دارم طرح و برنامه خودمان را بازگو کنم، تا هم از نظرات و پیشنهادات خوانندگان مطلع شوم و شاید بتوان با پخته‌تر شدن آن، از این Practice در فضاهای دیگری نیز استفاده کرد.


قبل از اینکه اساسا به این فکر کنیم که از چه رویکردی و چارچوبی برای چابک‌شدن استفاده کنیم، بایستی پیش‌نیازهایی را بگذرانیم که در زیر به آنها اشاره می‌کنم:

1. درک عملی و دقیق از اجایل

همه به این واقفیم که برای اینکه نسبت به شرایط کنونی‌مان چابک‌تر باشیم، نیاز به تغییر ذهنی همه افراد تیم‌مان داریم. همچنین می‌دانیم چابک بودن با اجرای چابکی متفاوت است و در فضای کاری‌ای که فضای توسعه محصول نیست، سفارشی‌سازی اصول چابکی سخت ولی امکان‌پذیر است. پس برای شروع سعی می‌کنیم در ابتدا پاسخ سوال‌های زیر که مختص تیم ما بود را پیدا کنیم :

  • آیا به پیشرفتی مستمر متعهدیم؟
  • آیا تیم ‌ما می‌تواند به صورت خود سازمانده (Self-Organized) پیش برود؟
  • آیا تیم ما می‌تواند به جای تمرکز بر روی پروژه‌ها و کارهای بزرگ، روی تکرارهای کوچک تمرکز نماید؟
  • آیا می‌توان به جای هدف قرار دادن پیشرفت در پریودهای زمانی طولانی، بر روی پیشرفت در اسپرینت‌ها تمرکز کند؟
  • آیا می‌توانیم تمامی جلسات و معاشرت‌هایمان را Time-Box طراحی کنیم؟

هر چند جواب دادن به این سوالات ساده نیست ولی چون پلنت معتقد است برای چابک‌تر شدن نیاز به تغییر دارد، جواب همه سوال‌ها باید بله باشد. بر اساس جواب‌هایی که به این سوالات می‌دهیم، سعی می‌کنیم حداقل های اصول چابکی را برای بازه‌های سه ماهه انتخاب کنیم و در فواصل منظم تیم بر چگونگی مؤثرتر شدن تامل وتفکر می نماید و سپس رفتار خود را بر اساس بازتاب این تفکر، تنظیم و هم‌سو کنیم.

انتخاب‌های اولیه‌مان شد اینها:

  • گفت‌وگوی رو در رو بهترین شکل ارتباطات است
  • سادگی – هنر به حداقل رساندن کارهای انجام نشده – ضروری است
  • بهترین طراحی و اجرا از تیم‌های خود‌سازمانده پدیدارمی‌شود
  • توجه مستمر به طراحی و خروجی برتر و خوب
  • خروجی‌های قابل استفاده و موثر اصلی‌ترین معیار سنجش پیشرفت است

ادامه دارد...