دستورالعمل مدیریت بحران برای برندها

در شبکه های اجتماعی، همه چیز می‌تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. گاهی یک پست از تصویر یک تخـم مرغ در اینستاگرام، با سرعت نور دیده می‌شود و در مدت کوتاهی، بیش از 54 میلیون لایک می‌خورد! گاهی هم ممکن است، آن پستی که دست به دست می‌چرخد درباره‌ی سازمان شما باشد.

اخبار دروغین، حملات سایبری، شایعات، اخبار درباره‌ی رویدادها و کمپین‌های شما، همه و همه محتواهایی هستند که می‌تواند به شکل ویروسی پخش شوند و زمینه را برای بروز یک بحران مهیا کنند.

این ویژگی دنیای پرسرعت شبکه های اجتماعی است و یکی از الزامات حضـور در این دنیـا، داشتـن نقشه راهنما برای مواقع بحرانی است. نقشه‌ای جامع، برای زمانی که بحـران شما را غافل‌گیر کرده و فکر کردن به این‌که چـه واکنشی باید نشان دهید، بسیـار دشـوار است. عمـل کردن به این نقشــه، پرسنـل آموزش‌دیده برای پایش شبکه های اجتماعی و داشتن تیم برای پاسخگویی، از لوازم مورد نیاز در این مواقع است.

اگرچه توصیه‌ی ما این است که نگذارید کار به آن‌جا بکشد و با پاسخ‌گویی به موقع، از بروز بحران جلوگیری کنید، اما عقل حکم می‌کند که برای هر اتفاقی آماده باشید.

سایت تاک‌واکر (Talkwalker.com) دسـتورالعملی را بـرای چنین مواقعی طراحی کرده است که مـا آن را برای استفاده شما و متناسب با شرایط کسب‌وکار کشور خودمـان ترجمه کرده‌ایم. دسـتورالعمل زیر مـانند نقشـه راهنمـایی است که اقدامات مناسب در موقع بروز بحران را به شما پیشنهاد می‌دهد. با کمک این راهنما می‌توانید حتی هنگامی که نحوه‌ی پاسخ‌دهی برند شما هم زیر ذره‌بین است، بهترین واکنش‌ها را نشان دهید.

با آرزوی این که هیچ‌گاه در چنین شرایطی قرار نگیرید، از شما دعوت می‌کنم تا ضمن مطالعه این اینفوگرافی، آن را برای مواقع ضروری ذخیره کنید تا با عمل کردن بر طبق آن، بحران را به حداقل برسانید و خیلی سریع ارتباط افکار عمومی با برندتان را احیا کنید.