«آپارتاید» چیست؟

آپارتاید یا جدانژادی واژه‌ای به زبان آفریکانس (Afrikaans) است که به بیان ساده یکی از اشکال تبعیض‌نژادی (Racism) را بیان می‌کند. آپارتاید یکی از صور وحشیانۀ تبعیض‌نژادی است که در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً مهاجران اروپایی بودند، اعمال می‌شد.

آپارتاید از نظر لغوی به‌معنی مجزا و جدا‌نگه‌داشتن است. آپارتاید یعنی جدا نگه‌داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور‌کردن آن‌ها به اقامت در محلات و استان‌های خاص و محروم‌کردن آن‌ها از تمامی حقوق سیاسی و امکانات تحصیلی و پیشرفت. در مناطقی که سیاه‌پوستان مجبور به اقامت می‌شوند و حق خروج از آنجا را ندارند، حداقل امکانات زندگی هم موجود نیست. این موضوع بین سال‌های ۱۹۴۸تا۱۹۹۱ در آفریقای جنوبی وجود داشت.

کنگرۀ ملی آفریقا با درخواست ایجاد جامعۀ آزاد چندقومی، جنگی علیه نظام آپارتاید به راه انداخت. طرف‌داران لغو آپارتاید، تظاهرات آرامی در آفریقا به راه انداختند که با مقاومت مخالفان روبه‌رو شد. راهپیمایان سیاه‌پوست شلاق خوردند؛ اما از مبارزه خسته نشدند و این مبارزه ادامه داشت؛ تا جایی که در مارس ۱۹۷۰، بیش از ۷۰ آفریقایی کشته شدند!

مخالفین اصلی آپارتاید

از راست: نلسون ماندلا و استیو بایکو
از راست: نلسون ماندلا و استیو بایکو

دوتن از مخالفان اصلی آپارتاید، استیو بایکو (Steve Biko) و نلسون ماندلا (Nelson Mandela) بودند. استیو بایکو به حکومت سیاهان اعتقاد داشت، درحالی‌که ماندلا به حقوقی مساوی برای تمامی اهالی آفریقای جنوبی معتقد بود؛ اما درهرصورت هر دو علیه آپارتاید مبارزه می‌کردند.

در سال ۱۹۶۲، ماندلا دستگیر شد و پس ‌از محاکمه به حبس ابد محکوم شد. در سال ۱۹۹۰، ماندلا در سن ۷۲سالگی آزاد شد و مبارزه برای حقوق انسانی اهالی آفریقای جنوبی را از سرگرفت.

سرانجام اف دبلیو دکلرک(F. W. de Klerk)، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، با او وارد مذاکره شد. یک سال بعد، کنگرۀ ملی آفریقای جنوبی پیروز شد و ماندلا به ریاست‌جمهوری رسید و رژیم آپارتاید درخصوص سیاه‌پوستان، لغو شد. درپی مبارزات گستردۀ غیرسفیدپوستان و دیگر مردمان مستضعف و برخی دولت‌های مخالف امپریالیسم آمریکا، سرانجام در ۳۰ژوئن۱۹۹۱ پایان رژیم آپارتاید رسماً اعلام شد.

از راست نلسون ماندلا و اف دبلیو دکلرک
از راست نلسون ماندلا و اف دبلیو دکلرک

اگرچه ماندلا و حزب کنگرۀ ملی آفریقا به علت باقی موندن در سیطرۀ مشهورات ایدئولوژیکی نتونستن رهایی حقیقی رو برای مردم آفریقا به ارمغان بیارن. اما باید به این نکته توجه داشت که آپارتاید تنها یک نوع از انواع تبعیض‌نژادی در جهان است.

چند مثال آپارتاید

این پوستر یک باغ‌وحش انسانی در شهر اشتوتگارت آلمان در سال ۱۹۲۸ است که برای جذب گردشگران و آگاهی آن‌ها از این موزه توزیع می‌شده است. باغ‌وحش انسانی (The Human Zoo) نمایش انسان‌‌های سیاه‌پوست، بومیان، سرخ‌پوستان و بربرها در سدۀ ۱۹ و اوایل سدۀ ۲۰ در اروپا بوده است.

تصویر پوستر یک باغ‌وحش انسانی در شهر اشتوتگارت آلمان
تصویر پوستر یک باغ‌وحش انسانی در شهر اشتوتگارت آلمان

این تصویر تابلویی مبنی بر اختصاص ساحل دریا به افراد سفیدپوست است که در سواحل شهر دوربان (Durban) آفریقای جنوبی به زبان‌‌های انگلیسی، آفریکانس و زولو، در دورۀ آپارتاید نصب شده بوده است.

تصویر تابلویی علیه سیاه‌پوست‌ها
تصویر تابلویی علیه سیاه‌پوست‌ها

تمبر پُستی جمهوری دموکراتیک آلمان در محکومیت نژادپرستی، چاپ‌شده در دوران آپارتاید دربارۀ سیاه‌پوستان.

تصویر تمبر پُستی جمهوری دموکراتیک آلمان
تصویر تمبر پُستی جمهوری دموکراتیک آلمان

این تصویر مربوط به یک جاذبۀ گردشگری در دوران استعماری کشورهای اروپایی است. تصویر زیر «موریس میتر»(Maurice Maitre)، تاجر فرانسوی را در حال نمایش بومیان آمریکای جنوبی در باغ‌وحش بین‌المللی پاریس فرانسه در سال ۱۸۸۹ نشان می‌‌دهد.

تصویر «موریس میتر»
تصویر «موریس میتر»

منابع: