معنی نام «نیما» چیست؟

نیما نامی پسرانه است که در زبان فارسی، تبتی و عبری کاربرد دارد. نیما در زبان فارسی به‌معنی عادل و دادگر و نیز به‌معنی کسی است که در مقابل دیگران منصف است (نیم + الف صفت فاعلی). طبق لغت‌نامۀ دهخدا، نیما در لغت به‌معنی خرد و کوچک بوده و از اسامی اصیل ایرانی است. این نام در فرهنگ عمید مشتق از ماه (نیم + ماه) و به‌معنی نیمۀ ماه ذکر شده است.

نیما ریشۀ فارسی و همچنین طبری (مازی یا مازندرانی) دارد. نیما در گویش مازندرانی معنی کَمان می‌دهد. در زبان مازندرانی (سمت نور و حومه) معنی «نیامده» هم ‌دارد که در مقابل «بیما» به‌معنی «آمده» استفاده می‌شود. همچنین نام کوهی در حوالی شهرستان نور، از توابع استان مازندران است.

البته بعضی از کارشناسان و متخصصان ادبیات فارسی، نیما را از مشتقات لغت «نام» به‌معنی نامی، نامدار، نام‌آور و نامور بیان کرده‌اند. دربارۀ نام نیما دو روایت وجود دارد:

  1. نیما، نام یکی از اسپهبدانِ طبرستان است؛
  2. نیما وارونه‌شدۀ نام امین است.

سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ایرانی، معتقد بود که روایت دوم دربارۀ نام نیما درست‌تر است.

البته بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانۀ جدیدش با نام، نیما (نظام یکپارچۀ معاملات ارزی) معنای جدیدی به این نام داده است!

فراوانی نام نیما

در حال حاضر تقریباً ۶۸،۲۵۰ نفر با نام نیما در قید حیات هستند. این آمار تا آخر سال ۱۳۹۴ است که سازمان ثبت‌احوال اعلام کرده است.

نیما در زبان تبتی

نیما در زبان تبتی هم نام پسرانه است و هم نام دخترانه. نیما در زبان تبتی به‌معنی خورشید است.

نیما در زبان عبری

نیما در زبان عبری نام دخترانه است! نیما در زبان عبری به‌معنی نعمت یا رحمت است.

نیما در زبان انگلیسی

نیما در زبان انگلیسی نامی پسرانه است که خیلی کم استفاده می‌شود. اما نکتۀ جالب اینجاست که نیما در زبان انگلیسی اسم نوعی دستگاه تست قند موجود در مواد غذایی است که آن را Scott Sundvor با نام Nima Sensor راه‌اندازی کرده است.

عکس دستگاه تست قند غذا
عکس دستگاه تست قند غذا

چند نیمای معروف

چند لوگوتایپ انگلیسی با نام نیما

تصویر لوگوی Nima Sensor
تصویر لوگوی Nima Sensor
تصویر لوگوی National Institute of Medical Aesthetics
تصویر لوگوی National Institute of Medical Aesthetics
تصویر لوگوی NiMa Atelier
تصویر لوگوی NiMa Atelier

منابع: