عرزشی کیست؟ به چه کسی عرزشی می‌گویند؟

در دنیای شبکه‌های اجتماعی، اصطلاحات و واژه‌های مختلفی خلق می‌شوند که برخی از آن‌ها به‌سرعت از یاد می‌روند و برخی دیگر، تا مدت‌ها به قدرت خود باقی مانده و استفاده می‌شوند. یکی از آن واژه‌های پرکاربرد که مدت زیادی است در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً توییتر استفاده می‌شود، واژۀ عرزشی است.

در این مطلب به شما می‌گویم که عرزشی کیست و چه زمانی از این واژه استفاده می‌شود.

عرزشی به چه کسی گفته می‌شود؟

واژۀ عرزشی درواقع تغییرشکل‌یافتۀ واژۀ «ارزشی» است و به افرادی گفته می‌شود که عقاید مذهبی خاصی را دنبال می‌کنند. این افراد در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً توییتر، توسط کسانی که عقاید مذهبی مخالف دارند، عرزشی خطاب می‌شوند.

چرا به‌جای واژۀ ارزشی، از عرزشی استفاده می‌شود؟

گاهی در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که برای شدت‌بخشیدن به واژه‌ای که در آن از حرف «الف» استفاده شده یا شوخی با مفهوم آن کلمه، به‌جای حرف «الف» از حرف «ع» استفاده می‌شود.

چه زمانی از واژۀ عرزشی استفاده می‌شود؟

دربارۀ اینکه اولین بار چه کسی از این واژه در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد، اطلاعاتی در دست نیست؛ اما به‌طور کلی، هنگامی که افراد در شبکه‌های اجتماعی عقاید مذهبی خاصی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اغلب از کلمۀ عرزشی استفاده می‌کنند. با جست‌وجوی هشتگ #عرزشی در این شبکه‌ها، می‌توانید با مفهوم و کاربرد آن در محتواها و پست‌ها بیشتر آشنا شوید.