اصلن مجبورنیستم اونجوری که میخاید باشم☺

اینکه ادم یه وقتایی فقط به یه تلنگرنیازداره واس تموم کردن قبول،ولی اینکه خیلیا میخان به هرقیمتی این فرصتو هدیه بدن خیلی نامردیه...
دقیقن مثل اینکه همه میدونن داری جون میکنی یه چیزیوفراموش کنی، بعد راه به راه ادمو یاد خاطراتش میندازند.
کلن اینکه آدما توقع دارن به موقعیت یا کسی که نیست،هم وفادارباشی، درحالی که خودشون حتی نسبت به همدیگه درعین حضورخیانت کارتریند عین بی عدالتیه.
کلن یه کلام، اگه هستیم ادماروبابودنمون اذیت نکنیم،هرکسی حق داره یه راهو دوباره بره شاید تونتیجش تفاوت ایجادشه.
واقعن برام عجبیه چرااینقد اصراردارندتو ته مونده های وجوده ادم هم دخالت کند!!