سلام.دانشجوی مدیریت هستم پس بیشتر مطالبی که اینجا قراره بخونید مدیریتی یا با دیدگاه مدیریتی است.اینجا یا داستان‌های کوتاه واقعی جالب می‌خونید یا نگاه من به یک موضوع رو.