ویرگول را ترک میکنم

هر روز شاهد سانسور و فیلتر و انواع محدودیت ها هستیم توی مملکت مون.

و حالا کار به ویرگول کشیده.

ویرگول روش سانسور رو انتخاب کرده. پس من هم ترکش میکنم.


نه به تمام تفکرات سانسورگری!