ممالک جلو افتاده

اینجا هم یک‌بار شد که ویدئو پروژکتور کار نکند.

اینجا که خارج است و می‌گویند همه‌چیزش بهتر از داخل است، هم یک‌بار شد که ویدئو پروژکتور کار نکند.

اینجا هم یک‌بار ویدئو پروژکتور کار نکرد و استاد این را دلیلی بر بدبختی محتوم ملت و محکوم به شکست بودن هر تلاشی به‌سوی بهبود در کشورهای جهان سوم ندانست.

اینجا هم یک‌بار ویدئو پروژکتور کار نکرد و استاد نیم ساعت از وقت کلاس را به برشمردن متهمان این نابسامانی از رئیس دانشگاه تا وزارت علوم تا بالاتر صرف نکرد.

اینجا هم یک‌بار ویدئو پروژکتور کار نکرد و استاد تمام سعی‌اش را کرد که بتواند کلاس آن روز را به بهترین نحو بدون ویدئو پروژکتور برگزار کند.

اینجا که یعنی خارج فرقش با داخل این نیست که مشکلی وجود ندارد، فرقش این است که آدم‌ها پذیرفته‌اند مشکل پیش می‌آید و تمام سعی خود را به‌جای پیدا کردن متهم بر حل مشکل می‌گذارند.