ویرگول
ورودثبت نام
نوشته های یک سفالگر طبیعتگرد
نوشته های یک سفالگر طبیعتگرد
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

خواستن همیشه توانستن نیست

گاهی حواسمان نیست که هر آرزویی هزینه هایی دارد و فکر می کنیم مثلا وقتی ثروت یا شغل موفقی میخواهیم قرار است مثل داستانهای شیرین کودکانه خیلی راحت و قشنگ به آن دست پیدا کنیم و بعد هم یک عمر با شادی و خوشی زندگی کنیم. در حالیکه قانون جهان هستی این است که برای هر دستاوردی باید چیزهایی را از دست داد. برای یک رابطه خوب باید آزادیهای مجردی و خودخواهی و غرور و خیلی از عادتهای ناپسند را کنار گذاشت و برای ثروتمند شدن و موفقیت شغلی باید تن پروری و خواب زیاد و خیلی از مهمانیها و معاشرتها را حداقل برای مدتی فراموش کرد.

اگر فکر می کنیم قرار است دستا‌وردهای بزرگی کسب کنیم قطعا باید آنقدر قوی باشیم که قید خیلی لذتها و خوشیها را بزنیم.برای رسیدن به ساحلهای جدید باید قدرت ترک ساحلهای امن گذشته را داشت ، اما خیلی از افراد موضوع به این مهمی را در نظر نمی گیرند و فکر می کنند همین که چیزی را بخواهند کار تمام است . به نظر من همه خواستنها توانستن نیست، خواستن وقتی آگاهانه باشد و پشتش تلاش و استمرار و شکست ناپذیری و امید باشد در کنار شرایط محیطی مناسب و حمایتهای جانبی می تواند به توانستن تبدیل شود.

امروز با این دید زندگی می کنم که ممکن است روزی تلاشهایم به ثمر ننشیند اما نفسِ تلاش و جنگیدن را دوست دارم و برای نتیجه بازی نمی کنم . می دانم که ممکن است خیلی خواستنها هزینه زیادی در پی داشته باشد و برای داشتن یک زندگی آرام شاید بهتر است زیاد بلندپروازی نکنیم و اگر بلندپرواز هستیم بپذیریم که پیامدهای آن می تواند از دست دادن خیلی لذتها و نعمتها باشد .

زندگیخواستنتجربهانگیزهتلاش
من دهه شصتیم؛ لیسانسم مهندسی کامپیوتره ،۵ سال فریلنسر بودم و ۱۰ سال کارمند و ۵ساله که سفالگرم. اینجا میخوام راحت و بی نقاب بنویسم.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید