گود اولد ویرگول ...

آیا شما هم قبول دارید دیگه نوشته های ویرگول اون سوز قبلی رو نداره و همش پر شده از مزخرفات بازاریابی طور و سخنرانی های انگیزشی و آموزش سئو ؟

البته کاریش هم نمیشه کرد و هرکس میتونه هرچی دلش خواست بذاره ولی حقیقتا دلم برای اون فضای کوچیک و داغ ویرگول اوایل تاسیسش تنگ شده ... همین